Terapia Tysabri. Ocena ryzyka PML.

Tysabri – jest jednym z najbardziej obiecujących leków zawierających monoklonalne przeciwciała, który jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Znaczące zmniejszenie częstości zaostrzeń choroby, zmniejszenie ryzyka progresji choroby jest powodem, dla lekarzy i pacjentów, żeby traktować natalizumab traktowane jako wysoce skuteczny lek. Ponad 48% chorych po 6 miesiącach w stwardnieniu rozsianym notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu […]

Przeciwciała monoklonalne w stwardnieniu rozsianym

Przeciwciała monoklonalne – są najbardziej wartościowym narzędziem w arsenale terapii celowanej. Firmy farmaceutyczne wykorzystują przeciwciała do opracowywania leków do zwalczania chorób takich jak rak, stwardnienie rozsiane , reumatoidalne zapalenie stawów, itp. Wiele konwencjonalnych leków do leczenia tych chorób jest toksyczna i są one ograniczone do pewnej dawki, którą można podawać pacjentowi. Preparaty do ukierunkowanego leczenie dotyczą […]

Leczenie IVIG

Immunglobuliny – przeciwciała (białka ochronne), które są wytwarzane przez układ odpornościowy , w odpowiedzi na antygeny (obce białka, bakterie, wirusy ). Interakcja immunoglobulin z konkretnymi antygenami pomagają szybko zneutralizować ciała obce. Dożylne immunoglobuliny (IVIg) – Leki składające się z kilku tysięcy przeciwciał, przefiltrowanych z krwi. Generalnie, dożylne immunoglobuliny i ich substytuty stosuje się przy braku […]

Gielen. Pierwszy przypadek PML …

Firma Novartis (Novartis AG) potwierdziła, że jeden z pacjentów leczonych fingolimodem ( Gielen) – lekiem do profilaktyki stwardnienia rozsianego , doznał postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej (PML) – choroby demielinizacyjnej, która prowadzi do ciężkiego inwalidztwa lub śmierci pacjenta. Jednak firma zauważyła, że pacjent otrzymał leczenie Tisabri (natalizumab, Biogen Idec / Elan) przez około trzy i pół roku […]

Przeszczep komórek macierzystych w stwardnieniu rozsianym

Czym są komórki macierzyste? • nie są wyspecjalizowane – oznacza to, że nie mają one funkcji, w przeciwieństwie do innych wyspecjalizowanych komórek, które wykonują określone funkcje, takie jak komórki mięśni; • mogą dzielić się przez długi okres czasu – nazywa się to rozprzestrzenianie; • w pewnych warunkach są w stanie rozwinąć się w komórki z […]

Fizjoterapia i stwardnienie rozsiane

Regularne umiarkowane ćwiczenia to jeden z czynników, które utrzymują zdrowie przez długi czas. O ich zaletach napisano nie tylko wiele artykułów, nakręcono tysiące godzin nagrań, napisano setki książek i podręczników. Temat stwardnienia rozsianego i ćwiczeń nie jest wyjątkiem. Specjaliści – neurolodzy, fizjoterapeuci, instruktorzy – i sami pacjenci mówią, że umiarkowana, dobrze dobrana aktywność fizyczna w […]

Osteoporoza u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Osteoporoza – choroba, która charakteryzuje się utratą masy kostnej. U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ryzyko wystąpienia choroby wzrasta. Zwiększone ryzyko osteoporozy nie jest bezpośrednią konsekwencją procesów patologicznych ośrodkowego układu nerwowego w stwardnienia rozsianego , osteoporoza, jednak często staje się chorobą wtórną, której rozwój jest związany z leczeniem SM i spadkiem aktywności ruchowej, co wynika ze […]

Botox. Objawowe leczenie spastyczności w stwardnieniu rozsianym

Botox – lek, którego nazwa jest wymieniana, z zasady, jeśli chodzi o kosmetyki. Jednakże, oprócz tego, że Botox przez kilka lat z powodzeniem stosowany był do usuwania zmarszczek, preparaty toksyny botulinowej są z powodzeniem stosowane do objawowego leczenia szeregu chorób neurologicznych, w tym stwardnienia rozsianego. Ponad 48% chorych po 6 miesiącach w stwardnieniu rozsianym notuje […]

Immunologia stwardnienia rozsianego

Pacjenci mają do czynienia z ulotkami leków, oraz wynikami badań, których język i treść są zrozumiałe tylko dla eksperta. M.in. opisy mechanizmu działania leków lub poszczególnych procesów zachodzących w organizmie pacjenta. Ten artykuł może nieco rozjaśnić tajemnicze słowa i symbole, które znajdują się w zdecydowanej większości streszczeń i artykułów na temat stwardnienia rozsianego. Nacisk zostanie […]

Leczenie stwardnienia rozsianego historia. Spojrzenie wstecz…

Jean-Martin Charcot pierwszy opisał objawy choroby , która jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych chorób przewlekłych, w ośrodkowym układzie nerwowym, mowa o stwardnieniu rozsianeym . W ostatniej dekadzie, osiągnięcia naukowców, pozwoliły lekarzom powiedzieć, na pierwszy rzut oka paradoksalne wyrażenie: „Dzisiaj, gdy chory na stwardnienie rozsiane nie jest to tak straszne jak, powiedzmy, pięćdziesiąt lat temu.” […]