Jakie są rodzaje stwardnienia rozsianego?

Podstawowe typy stwardnienia rozsianego są obecnie zdefiniowane w następujący sposób: Typ rzutowo-nawracający: charakteryzuje się jasno określonym umiejscowieniem ostrych ataków, które trwają od kilku dni do kilku tygodni, mogącymi zostać wyleczone całkowicie lub pozostawiającymi deficyt resztkowy. Czy po atakach deficyt pozostanie, […]