Betaferon – dawkowanie

Informacje ogólne | Skutki uboczne | Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,0625 mg (0,25 ml) podskórnie co drugi dzień, ze wzrostem dawki w okresie sześciu tygodni do zalecanej (finalnej) dawki 0,25 mg (1 ml) co drugi dzień.

schemat zwiększania dawki
betaferon dawka procent zalecanej dawki pojemność
tydzień 1-2 0,0625 mg 25% 0,25ml
tydzień 3-4 0,125 mg 50% 0,5ml
tydzień 5-6 0,1875 mg 75% 0,75ml
tydzień 7 i później 0,25 mg 100% 1ml

Jeśli dawka betaferonu zostanie pominięcia, to należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Kolejne wstrzyknięcia należy wykonać około 48 godzin (dwa dni) po tej dawce.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Betaferon występuje w postaci liofilizowanego proszku
(A) Przed otworzeniem, upewnij się, że fiolka zawierająca liofilizowany Betaferon nie jest pęknięta lub uszkodzona. Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych fiolek.

(B) Do liofilizowanego betaferonu do wstrzykiwań, dołączona jest ampułko-strzykawka zawierająca rozcieńczalnik (Sodium Chloride, 0,54% roztwór) którą podaję się do fiolki betaferonu za pomocą łącznika.

(C) Należy powoli wstrzyknąć 1,2 ml rozcieńczalnika do fiolki betaferonu.

(d) Delikatnie obracaj fiolkę aż do rozpuszczenia się liofilizowanego proszku całkowicie, nie należy fiolki potrząsać. Pienienie we fiolce może wystąpić podczas rozpuszczania lub jeśli fiolka jest była wstrząsana lub mieszana zbyt energicznie. W takim przypadku gdy we fiolce wystąpi piana, odstaw fiolkę aż piana opadnie.

(E) 1 ml przygotowanego roztworu betaferonu zawiera 0,25 mg interferonu beta-1b.

(f) Jeśli po rozpuszczeniu, lek nie zostanie zużyty natychmiast, należy przechowywać go w lodówce w temperaturze od 2 ° C do 8 ° C i zużyć w przeciągu trzech godzin. Nie należy zamrażać leku.

Ważne instrukcje:

Betaferon przeznaczony jest do stosowania pod nadzorem lekarza. Jeśli pacjenci lub opiekunowie mają podawać betaferon, nalezy przeszkolić ich w odpowiedniej technice do samodzielnego podawania zastrzyków podskórnych z użyciem ampułko-strzykawki lub opcjonalnego urządzenia wstrzykującego. BETACONNECT autoinjector posiada trzy regulowane ustawienia głębokości iniekcji; lekarz powinien ustalić właściwe ustawienie głębokości i technikę iniekcji. Używaj wyłącznie strzykawki w opakowaniu betaferonu z wstrzykiwaczem BETACONNECT.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Początkowe wstrzyknięcia betaferonu powinny być wykonywane pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Informacje ogólne | Skutki uboczne | Dawkowanie