Biorąc sterydy czuję się o wiele silniejszy, jednak mój lekarz mówi, że nie leki te nie powinny być używany często lub przez bardzo długi okres. Dlaczego nie?

Do tej pory nie wykazano, by ciągłe podawanie steroidów zapewniało długoterminowe korzyści dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Istnieją co prawda pewne sugestie, że okresowe krótkie cykle stosowania wysokiej dawki steroidów (dla uzyskania tzw. „impulsów sterydowych”) mogą mieć długofalowe korzyści w opóźnianiu dalszej aktywności choroby, ale wyniki tych badań nie są jednoznaczne.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wielu ludzi czuje się lepiej podczas przyjmowania sterydów – dzieje się tak po części dlatego, że te leki mogą mieć działanie podnoszące nastrój. Jednakże długotrwałe stosowanie kortykosteroidów jest obarczone wieloma potencjalnie niebezpiecznymi efektami ubocznymi i jest obecnie uważane za nierozsądne w leczeniu stwardnienia rozsianego. Ich długotrwałe stosowanie może wiązać się z takimi skutkami ubocznymi, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, utrata kości (osteoporoza), zaćma i wrzody. Te potencjalnie szkodliwe skutki przewyższają zatem ewentualne korzyści, gdy sterydy stosowane są w bardzo dużych dawkach.