Biorę wiele różnych leków, niektóre z nich są przepisane przez mojego neurologa, a inne przez mojego lekarza rodzinnego. Czy muszę być zaniepokojony możliwymi interakcjami tych leków?

Każdy człowiek musi mieć świadomość działania i interakcji leków, które przyjmuje. Każdy lekarz zaangażowany w opiekę nad pacjentem musi znać wszystkie leki na receptę i bez recepty, które przyjmuje jego pacjent. Lekarz powinien zalecić Ci prowadzenie wykazu wszystkich przyjmowanych leków i poprosić Cię o kopię tej listy, by mogła ona zostać uwzględnione w dokumentacji medycznej. Kiedy lekarz dla Ciebie przepisze nowy lek, nie wahaj się zapytać o jego możliwe interakcje z innymi lekami, które zażywasz. Wiele aptecznych systemów komputerowych ma możliwość prowadzenia dokumentacji leków na receptę sprzedawanych danej osoby i automatycznie wykrywa potencjalnie szkodliwe interakcje substancji z innymi lekami.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Problemy interakcji są rzadkie, jednak interesowanie się tym problemem jak najbardziej ma sens – nie wahaj się zatem poruszyć tej kwestii zarówno z Twoim z lekarzem, jak i farmaceutą. W celu zdobycia wartościowych informacji na temat leków powszechnie stosowanych w stwardnieniu rozsianym można odwołać się do danych o lekach zawartych w Załączniku C. Zaleca się również, aby zwracać szczególną uwagę na ulotki informacyjne, które dołączane są do każdego leku lub przeczytać o swoim leku (lekach) informacje zawarte na którejś z odpowiednich stron internetowych.