Rozpoznanie stwardnienia rozsianego: MRI

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) – metoda diagnostyczna wizualizująca patologiczne procesy zachodzące w stwardnieniu rozsianym, w mózgu i rdzeniu kręgowym. MRI w diagnostyce i dalszej obserwacji pacjentów z SM jest nie do przecenienia. Wyniki MRI są często kluczem do procesu diagnozy : wystarczy rzucić okiem na kryteria diagnostyczne SM.   MRI jest w oparte o […]

Błędne rozpoznanie stwardnienia rozsianego

Według badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku, ponad 95% neurologów, specjalistów w leczeniu stwardnienia rozsianego, ma do czynienia z pacjentem, który został omyłkowo zdiagnozowany jako chory na „stwardnienie rozsiane”. Według badania, opublikowanego w czasopiśmie «Neurologia» (Journal of American Academy of Neurology), błędne rozpoznanie stwardnienia rozsianego jest stosunkowo częstym zjawiskiem. Niewłaściwa diagnoza jest szkodliwe […]

Rozszerzona skala EDSS

Rozszerzony zakres niepełnosprawności (Expanded Disability Status Scale (EDSS) ) – jest pewnego rodzaju system rankingowy, który jest często używany do standaryzacji i określania warunków pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS). Chociaż jest to trudne do wykorzystania i zrozumienia, żeby ludzie u których zdiagnozowano SM zapoznali się z idei skalę i jak jest ona stosowana. Ponad 48% chorych […]