Leki na erekcję w stwardnieniu rozsianym

Grupy leków doustnych, znanych jako inhibitory fosfodiesterazy typu 5, lub inhibitory PDE-5, są wykorzystywane do pomocy przy dysfunkcjach erekcji. Obejmują one Viagrę (sildenafil), Levitrę (wardenafil) i Cialis (tadalafil). Leki te działają poprzez blokowanie działania enzymu zwanego PDE (enzym fosfodiesteraza typu 5). Ponad 48% chorych po 6 miesiącach w stwardnieniu rozsianym notuje trwałą remisję po zastosowaniu […]

Możliwość przyjmowania niskiej dawki naltreksonu

Naltrekson – jest opioidowym antagonistą, który został zatwierdzony przez FDA do leczenia uzależnienia od opiatów i alkoholu. Przy znacznie niższych dawkach, został on zatwierdzony do leczenia różnych chorób, włącznie z różnymi typami nowotworów, HIV / AIDS, chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera, stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), rozedmą płuc, a także stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami autoimmunologicznymi. Ponad […]

Biorąc sterydy czuję się o wiele silniejszy, jednak mój lekarz mówi, że nie leki te nie powinny być używany często lub przez bardzo długi okres. Dlaczego nie?

Do tej pory nie wykazano, by ciągłe podawanie steroidów zapewniało długoterminowe korzyści dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Istnieją co prawda pewne sugestie, że okresowe krótkie cykle stosowania wysokiej dawki steroidów (dla uzyskania tzw. „impulsów sterydowych”) mogą mieć długofalowe korzyści w opóźnianiu dalszej aktywności choroby, ale wyniki tych badań nie są jednoznaczne. Ponad 48% chorych po […]

Dlaczego muszę mieć przepisane sterydy i w jaki sposób mój lekarz decyduje, kiedy powinienem je przyjmować, a kiedy nie?

Kortykosteroidy (określane również jako steroidy) – należą do grupy substancji chemicznych, z których niektóre są naturalnie występującymi hormonami. Pełnią one wiele ważnych funkcji hormonalnych, ale wykazują też wiele działań dodatkowych przy podawaniu ich jako leki (zwykle w sztucznych preparatach). Ich przydatność w leczeniu stwardnienia rozsianego wynika z ich zdolności do zmniejszania stanu zapalnego w ośrodkowym […]

Jakie leki stosujemy w stwardnieniu rozsianym

Wszystkie osoby ze stwardnieniem rozsianym (SR) i pracownicy służby zdrowia, którzy się nimi opiekują, z niecierpliwością oczekują odkrycia zabiegów, które będą jeszcze bardziej skuteczne w leczeniu niż te, którymi dysponujemy dzisiaj. Aby zrozumieć, dlaczego wysiłki podejmowane w celu znalezienia lekarstwa lub bardziej skutecznego sposobu leczenia SR są tak frustrujące, ważne jest dokonanie przeglądu niektórych cech […]

Czy od samego początku mam zażywać lekarstwa modyfikujące przebieg choroby?

Niedawno zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. Obecnie nie mam jednak żadnych widocznych objawów. Decyzja o tym, czy należy rozpocząć stosowanie jednego z wymienionych leków powinna być podjęta wspólnie z lekarzem, biorąc pod uwagę historię choroby, obecne objawy, częstość zaostrzeń i brak żadnych dowodów rozwoju nowych zmian chorobowych na podstawie badania metodą MRI. Ogólnie rzecz biorąc, […]

Dlaczego leki modyfikujące przebieg choroby muszą być aż tak drogie? Czy koszt tych leków kiedykolwiek się zmniejszy?

Takie leki są drogie z kilku powodów. Po pierwsze, technologia używana do ich opracowywania i produkcji je wysoce wyspecjalizowana. Interferon beta-1b (Betaferon) i interferon beta-1a (Avonex i Rebif) nie są naturalnie występującymi substancjami. Są one wytwarzane w laboratorium, odpowiednio hodowane i wytwarzane z bakterii i komórek ssaków. Copaxone syntetyzuje się podczas bardzo skomplikowanego procesu, który […]

Jak duże jest ryzyko depresji i / lub samobójstwa w wyniku zażywania leków z interferonem?

Moja rodzina jest zaniepokojona z powodu licznych ostrzeżeń na temat tego, że stosując lek interferon można być narażonym na wystąpienie depresji i pojawienie się chęci popełnienia samobójstwa. Ponad 48% chorych po 6 miesiącach w stwardnieniu rozsianym notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej Depresja jest bardzo częstym schorzeniem u osób ze stwardnieniem […]

Łączenie leków w stwardnieniu rozsianym

Lekarz mojego przyjaciela niedawno zalecił mu połączenie stosowania Copaxone i Avonexu. Czy łącząc leki te zapewnia się pacjentowi większą ochronę przed stwardnieniem rozsianym, niż przy stosowaniu wyłącznie jednego z nich? Ponad 48% chorych po 6 miesiącach w stwardnieniu rozsianym notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej Wiele osób z stwardnieniem rozsianym, a […]

Jakie inne leki immunosupresyjne mogą być stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Mogą to być różne leki immunosupresyjne, na przykład Imuran (azatiopryna), Cytoxan (cyklofosfamid) oraz Rheumatrex (metotreksat). Przez niektórych lekarzy są one używane w leczeniu progresywnego typu stwardnienia rozsianego. Jednak w badaniach klinicznych tych chemioterapeutyków nie zostało jednoznacznie udowodnione, by preparaty sprawdziły się w postępującym rodzaju stwardnienia rozsianego, a żaden z nich nie został zatwierdzony przez FDA […]