Co daje leczenie stwardnienia rozsianego?

Jaka jest korzyści  z leczenia stwardnienia rozsianego?

Na ogół, leczenie modyfikujące przebieg choroby (DMTs) są wykorzystywane u pacjentów ambulatoryjnych z nawracającą postacią stwardnienia rozsianego.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Istnieje mało dowód na wymierne korzyści u pacjentów z postępującą formą choroby. U pacjentów z postacią rzutową choroby istniejące terapie zmniejszają szybkość nawrotów choroby i zmniejszają szybkość uszkodzeń odzwierciedlanych w rezonansie magnetycznym, ale żaden z tych punktów końcowych nie ma wyraźnej korelacji z niepełnosprawnością i żaden zabieg lub lek nie spowodował częściowego odwrócenie lub spowolnienie postępu SM w dłuższej perspektywie. Ważne jest, aby rozważyć na samym początku leczenia reale korzyści i to co może zaoferować każdy poszczególny lek czy zabieg.

Obecnie dostępne leki obejmują:

• interferon beta-1a 
• octan glatirameru
• natalizumab
• fingolimod
• teriflunomid
• fumaran dimetylu.