Co powoduje drżenie w przebiegu stwardnienia rozsianego i czy są jakieś zabiegi, aby temu zapobiec?

Drżenie jest mimowolnym, stosunkowo rytmicznym ruchem ramion, nóg lub głowy. Podczas gdy wiele rodzajów drżenia może występować w przebiegu opisywanego schorzenia, ten objaw jest najbardziej powszechny. Wynika on bowiem z demielinacji w szlakach prowadzących do i z centrum równowagi mózgu (móżdżek). Szkody w tym obszarze mózgu powodują powstawanie drżenia – ruchu stosunkowo powolnego, oscylacyjnego (tam i z powrotem), przepływającego przez całą kończynę zaangażowaną w celowy ruch.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Osobie z takim drżeniem trudno jest na przykład wykonać test palec-nos podczas egzaminu neurologicznego, ponieważ celowe ruchy palca w kierunku nosa wywołują drżenie w całym ramieniu. Drżenie jest jednym z najtrudniejszych do wyleczenia objawów i może być jednym z najbardziej wyłączających czynników w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Ćwiczenia z zakresu równowagi i koordynacji ruchowej mogą pomóc pacjentowi rozwijać techniki kompensacyjne, ale rezultaty nadal są dalekie od pełnej satysfakcji. Aby zmniejszyć nieco drgania, na dotkniętych schorzeniem kończynach umieszczane są wagi.

Te specjalne naczynia mogą być wykorzystywane do takich czynności, jak jedzenie, ubieranie się i pisanie. Do tej pory nie zostały opracowane żadne specjalne leki, mające zapobiegać drżeniu w przebiegu choroby SM. Jednak niektóre leki przeznaczone do leczenia innych stanów mają właściwości wtórnego blokowania odruchu drżenia. Należą do nich: beta-bloker Inderal (propranolol), Klonopin (klonazepam), Mysoline (prymidon) i Buspar (buspiron). Może być pomocne także leki stosowane w leczeniu nudności w przebiegu choroby nowotworowej, jak na przykład Zofran (ondansetron), ale są one drogie w ujęciu długoterminowym.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Chociaż leki zazwyczaj nie są całkowicie skuteczne w drżeniu związanym ze stwardnieniem rozsianym, niemożliwe jest przewidzenie, na którego pacjenta zadziałają, a na którego nie. W związku z tym warto jest próbować stosowania leków pojedynczo lub w połączeniu w celu kontroli drżenia.