Co się stanie, jeśli przez jeden dzień zapomnę zaaplikować sobie zastrzyku z Avonexu, Betaferonu, Copaxone lub Rebifu?

Jednorazowe pominięcie zastrzyku Betaferonu lub Rebifu nie jest uważane za szkodliwe. Jeśli jednak tak się stanie, należy po prostu dać sobie zapomniany zastrzyk przy następnej nadarzającej się okazji i od tego momentu kontynuować odpowiedni harmonogram.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

To samo odnosi się do Copaxone. W przypadku pominięcia wstrzyknięcia leku należy po prostu kontynuować swoje codzienne dawkowanie tak szybko, jak to możliwe, nie biorąc jednak dwóch zastrzyków w ciągu jednego dnia. W przypadku pominięcia dawki leku Avonex, należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, a dalej postępować w oparciu o schemat tygodniowy, nie biorąc jednak dwóch dawek w trakcie dwóch oddalonych od siebie dni.