Co sprawia, że naukowcom tak trudno znaleźć lekarstwo na stwardnienie rozsiane?

Lekarze i naukowcy odkryli, że trudno jest znaleźć lekarstwo na SR, ponieważ przyczyna choroby nie jest znana. Wielu specjalistów uważa, że niektóre warunki środowiskowe (na przykład zakażenie wirusowe) inicjują proces, w którym układ immunologiczny chorego niewłaściwie atakuje mielinę lub własny ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Proces ten zachodzi jednak znacznie łatwiej u osób urodzonych z genetyczną predyspozycją do choroby. Ponieważ jak do tej pory nie znamy dokładnych wyzwalaczy dla początkowej i ostrej fazy ataku immunologicznego, trudno jest opracować konkretne działania mające na celu zapobiec chorobie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ostatecznym rezultatem procesu immunologicznego w przypadku stwardnienia rozsianego jest zniszczenie mieliny i niszczenie włókien nerwowych lub aksonów. Podczas gdy mielina ma pewien potencjał do regeneracji (a wiadomo, że dzieje się tak we wczesnej fazie choroby), uszkodzenia aksonów są nieodwracalne (nie regenerują się). To wyjaśnia, dlaczego tak wiele funkcji utraconych podczas ostrych ataków na wczesnym etapie choroby ma tendencję do powrotu: pozostałe włókna nerwowe potrafią skutecznie skompensować te, które zostały tracone.

Jednak skumulowanie uszkodzeń włókien mielinowych i nerwów w miarę postępu choroby prowadzi do wzrostu uporczywych zaburzeń neurologicznych. Uszkodzone włókna nerwowe są zmuszane do wykonywania normalnych funkcji, czemu towarzyszy stałe osłabienie, drętwienie kończyn, utrata wzroku lub inne problemy, które zaczynają się pojawiać wraz z postępowaniem choroby. Przeprowadzone badania wykazały również, że w pewnym stopniu nawet w pierwszych latach choroby może wystąpić atrofia mózgu lub skurcze. Jednak przyczyna lub przyczyny tego zjawiska nadal pozostają bez odpowiedzi. W chwili obecnej nie wiemy, jak skutecznie naprawić lub przywrócić zdolność prawidłowego działania mieliny lub wymienić uszkodzone aksony. Wiemy natomiast, że jeśli tylko będziemy w stanie odwrócić objawy neurologiczne, to choroba będzie wyleczona.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Badania wykazały, że ssaki, a w tym ludzie, mają zdolność do spontanicznej naprawy mieliny ośrodkowego układu nerwowego. Aby możliwe było skorzystanie z tego naturalnego procesu naprawy, niektórzy naukowcy starają się zidentyfikować i zredukować mechanizmy, które hamują naprawę nerwową, podczas gdy inni pracują jednocześnie nad tym, by zidentyfikować i naśladować naturalne mechanizmy stymulujące naprawę sieci neuronowych.