Co to jest efekt placebo?

Placebo to substancja nieaktywna, wyglądająca podobnie jak lek, który jest oceniany w protokole badań. Badacze wielokrotnie zauważyli, że u znacznej liczby osób z różnymi chorobami występowały pewne korzyści nawet wtedy, gdy podawano im substancję traktowaną jako placebo. Zjawisko to znane jest właśnie jako efekt placebo. Chociaż efekt ten może występować przez częściowo nieświadome mechanizmy psychologiczne, niektóre badania wykazały również wytwarzanie u tych osób pewnych związków chemicznych, które mogły przyczynić się do polepszenia ich stanu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Chociaż z reguły korzyści te nie są trwałe, to nawet krótkotrwały efekt zaskakuje przy badaniach nowych leków. Podawane losowo, kontrolowane placebo i podwójnie ślepe badania są wykorzystywane w celu określenia korzyści, że nowy lek wykazuje działanie poza zwykłym efektem placebo (jeśli oczywiście w ogóle takie wykazuje). Dlatego, aby udowodnić wartość nowego sposobu leczenia, muszą być udowodnione jego korzyści porównane z działaniem placebo. Ważne jest, aby pamiętać, że leczenie za pomocą placebo nie jest takie samo, jak w przypadku braku jakiegokolwiek leczenia. Biorąc placebo, sprzyja się wytworzeniu się u pacjenta pewnych oczekiwań co do spodziewanej poprawy, które nie są obecne, gdy leki nie są podane.

W związku z tym nowe leki są zawsze w porównaniu z placebo, a nie z sytuacją bez jakiegokolwiek leczenia. Badany lek musi wykazywać konkretne korzyści w odniesieniu do działania placebo, które mogą wystąpić samoistnie i które nie wynikają z już istniejących metod terapii. Teraz, ze względu na dostępność kilku zatwierdzonych metod leczenia nawracających postaci stwardnienia rozsianego, wiele przyszłych badań będzie opierało się głównie na porównaniu nowego leku z lekiem już istniejącym (zamiast z placebo) – dzieje się tak dlatego, by móc upewnić się, że skuteczna okazała się albo znana do tej pory terapia, albo zadziałała nowa, eksperymentalna. Ani ludzie chorujący na stwardnienie rozsiane ani ich lekarze nie chcieliby, by ryzykowano zdrowie i życie pacjentów aplikowaniem im w dłuższym okresie nieaktywnego placebo, gdy dostępne są tymczasem skuteczne zabiegi.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby