Częste oddawanie moczu

Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z częstszym niż zwykle oddawaniem moczu w nocy jest upewnienie się, że nie ma się infekcji dróg moczowych. Następnie lekarz lub pielęgniarka zrobią test PVR w celu określenia prawdopodobnej przyczyny problemu. Moczenie nocne jest najczęściej spowodowane przez skurcze w mięśniach pęcherza, które powodują uszkodzenia pęcherza i zaburzają jego zdolność do prawidłowego przechowywania moczu. Bardzo skutecznie może być zazwyczaj zażywanie przed każdym snem jednej dawki Tofranilu (imipramina) lub DDAVP (desmopresyna), dostępnych jako spray do nosa lub w postaci tabletek.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej