Czuję ogromną słabość w nogach mimo niewielkiego wysiłku. Co jest przyczyną tej słabości i czy jest coś, co mogę z tym zrobić?

Osłabienie w stwardnieniu rozsianym jest spowodowane błędami w transmisji impulsów z mózgu przez rdzeń kręgowy do mięśni. Problem nie jest spowodowany złymi lub słabymi mięśniami. Osłabienie wynikające z nieprawidłowej neurotransmisji nie będzie uzależnione od wysiłku fizycznego – choć w rzeczywistości może wydawać się, że silniejsze ćwiczenia fizyczne tymczasowo potęgują stan zmęczenia. W tym samym czasie jednak następuje niewystarczające działanie mięśni przy produkcji zwykłego rodzaju osłabienia, bowiem mięśnie najczęściej są w stanie skurczenia.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Dlatego skuteczny program ćwiczeń w przypadku osłabienia mięśni musi obejmować ćwiczenia wzmacniające mięśnie, które posiadają odpowiednie przewodzenie nerwowe, a także ruchy użyteczne dla tych, które są osłabione i nie posiadają odpowiedniego przewodzenia nerwowego. Obecnie nie są dostępne żadne leki, które miałyby zastosowanie w leczeniu osłabienia związanego ze stwardnieniem rozsianym. Naukowcy pracują jednak nad identyfikacją leków, które mogłyby poprawić przewodzenie nerwowe w nerwach zdemielinizowanych.