Czuję się bardzo słaby, gdy mam zakażenia dróg moczowych

Czy to znaczy, że infekcja jest spowodowana tym, że jednocześnie choruję na stwardnienie rozsiane?

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Każdy rodzaj infekcji może spowodować poczucie osłabienia i pozorne zaostrzenie objawów, zwłaszcza takich, które powodują podwyższenie temperatury ciała. Określa się to jako pseudo-nasilenie choroby, ponieważ jest ono spowodowane przez inny rodzaj zakażenia, niż to mające wynikać z rzeczywistej progresji choroby. Ważną strategią jest przy tym to, aby niezwłocznie leczyć wszystkie powstałe zakażenia, usuwając w ten sposób wyzwalacz tymczasowego pogorszenia objawów. Pseudo-zaostrzenie i towarzyszące mu osłabienie zazwyczaj minimalizują się lub całkowicie zanikają, gdy tylko zakażenie zostaje opanowane.