Czy efekt placebo odgrywa inną rolę w CAM niż w medycynie konwencjonalnej?

Opracowano eksperyment, w którym lekarze mieli przez kilka dni skupić swoje wysiłki na wzmocnieniu efektu placebo poprzez większe pielęgnowanie relacji z pacjentami. Innymi słowy, dobra relacja z lekarzem okazała się warunkiem jak największej liczby korzyści w postaci zabiegów, które mogli oni zaoferować. Odkąd rozwinęła się nowoczesna medycyna nieklasyczna, niektórzy lekarze medycyny konwencjonalnej mają mniej okazji do rozwinięcia lub wzmocnienia efektu placebo.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jak opisano powyżej, jednym z celów kontrolowanych badań klinicznych jest zapewnienie, że ​​efekt leczenia nowym preparatem jest większy niż widoczny efekt placebo (brak podawania praktycznie żadnych leków), przynajmniej przez krótki czas. Z drugiej strony, wielu specjalistów praktykujących CAM nadal oferuje pewien rodzaj relacji z pacjentem, w której można pielęgnować efekt placebo. W związku z tym mogą oni osiągnąć stan, gdy efekt placebo naprawdę będzie pracować dla ich pacjentów.