Czy jest możliwe, by wymienić lub naprawić mielinę, która została zniszczona przez stwardnienie rozsiane?

Obecnie nie jest możliwe, aby wymienić lub naprawić warstwę mielinową, która została zniszczona w przebiegu stwardnienia rozsianego. Jednak ostatnie badania wykonane na zwierzętach i inne badania laboratoryjne wykazały, że naprawa mieliny występuje spontanicznie u niektórych ssaków (oraz że ta naprawa może też zachodzić u innych zwierząt).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Niektóre formy reperacji mieliny naturalnie występują podczas przebiegu stwardnienia rozsianego, w szczególności we wczesnej fazie choroby, i mogą być ważnym aspektem radzenia sobie z następstwami jego ataków. Obecnie w toku są dalsze badania, aby przekonać się, czy można znaleźć jakieś sposoby wzmocnienia i naprawy warstwy mielinowej także u ludzi.