Czy joga może być pomocna dla osoby, która ma stwardnienie rozsiane?

Joga jest doskonałą formą ćwiczeń dla osób ze stwardnieniem rozsianym, ponieważ wymaga dużo ćwiczeń rozciągających dla całego ciała.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Kontrolowane ćwiczenia oddechowe pomagają w rozluźnieniu ciała i umysłu, a także pomagają ludziom być bardziej w zgodzie ze swoim ciałem. Podobnie jak w przypadku każdej innej formy ćwiczeń, ważne jest, by ćwiczenia jogi być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego fizycznych ograniczeń.