Czy mogę coś zrobić, aby przedłużyć remisję w SM?

Dla niektórych osób pomóc przedłużyć remisję mogą zabiegi medyczne. Na przykład istnieje sześć leków modyfikujących przebieg choroby (Avonex, Betaseron, Copaxone, Rebif Novantrone i Tysabri), z których wszystkie zostały przedstawione w celu zmniejszenia częstości zaostrzeń u niektórych osób z nawracającą formą stwardnienia rozsianego.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Spośród wymienionych leków, Avonex, Betaseron, Novantrone, Rebif i Tysabri mogą także zmniejszyć częstotliwość ataków u osób z wtórnie postępującą postacią SR, które wciąż cierpią z powodu ostrych ataków, choć Novantrone, Tysabri i Copaxone są zazwyczaj zarezerwowane dla osób z ciągłymi atakami lub progresją choroby pomimo stosowanie leków zawierających interferon (Avonex, Betaseron i Rebif).

Pomimo, że lekarze często korzystają z kortykosteroidów w leczeniu ataków stwardnienia rozsianego, nie ma żadnego dowodu, że te leki potrafią przedłużyć remisję lub całkowicie zapobiegać powstawaniu ataków. Wydaje się jednak, że zaostrzenia ustępowały szybciej przy stosowaniu kortykosteroidów, niż gdy nie stosowano ich w leczeniu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby