Czy mogę zakupić używany wózek inwalidzki?

Tak jak na przykład okulary, sprzęt do poruszania się jest przewidziany specjalnie do indywidualnych potrzeb danej osoby. Każda osoba ma inną budowę fizyczną, jak również różne objawy stwardnienia rozsianego, które muszą zostać uwzględnione przy doborze urządzenia.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wysokie, ciężkie osoby z problemami równowagi i słabą prawą stroną ciała musiałaby mieć zupełnie inny rozmiar i styl sprzętu, niż osoby niskie, których podstawowym objawem jest ciężkie zmęczenie. Ponieważ recepta na sprzęt służący do poruszania się wypisywana jest na podstawie dokładnej oceny pacjenta, która uwzględnia wszystkie jego specyficzne cechy fizyczne i objawy, Twój wózek inwalidzki nie może być zamieniany z urządzeniem którejkolwiek innej osoby.