Czy mogę zrobić coś , aby przedłużyć remisję w stwardnieniu rozsianym?

Zabiegi medyczne mogą pomóc przedłużyć remisję u niektórych osób. Na przykład, sześć leków modyfikujących przebieg choroby (Avonex, Betaseron, Copaxone, Rebif Novantrone i Tysabri) wszystkie zostały zatwierdzone w celu zmniejszenia częstości zaostrzeń u niektórych osób z formą nawracającym SM. Sposród tych leków, Avonex, Betaseron, Novantrone, Rebif, i TYSABRI, zmniejszają częstotliwość ataków u osób z wtórnie postępującą postacią SM.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

W przypadku ostrych ataków Novantrone i TYSABRI są zazwyczaj zarezerwowane dla osób z ciągłymi atakami lub progresją choroby pomimo stosowania leków takich jak interferon (Avonex, Betaseron i Rebif) lub Copaxone. Mimo że lekarze często korzystają z kortykosteroidów w leczeniu ataków stwardnienia rozsianego, nie ma żadnego dowodu, że leki przedłużają remisję lub zapobiegają atakom.