Czy objawy zaburzeń funkcjonowania jelit i pęcherza są podobne?

Objawy nieprawidłowości pracy jelit i pęcherza moczowego w stwardnieniu rozsianym mogą być ze sobą powiązane, ale nie muszą być wcale podobne. Skurcze wynikające z upośledzenia funkcji neurologicznych mogą powodować objawy pilności i częstości w obu systemach, moczowym i wydalniczym.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Osłabione mięśnie mogą również zakłócać proces opróżniania w obu systemach. Pełne jelita mogą naciskać na pęcherz, powodując tym samym objawy parcia na mocz i potrzebę zwiększenia częstotliwości wizyt w toalecie. Poszczególne czynniki, takie jak stosowna dieta, odpowiednia ilość ćwiczeń i przyzwyczajeń sprzed choroby jelit, mogą mieć największy wpływ na funkcjonowanie tego narządu, niezależnie od tego, co dzieje się równocześnie z pęcherzem moczowym.