Czy są jakieś skutki uboczne, związane ze stosowaniem leków na erekcję?

Jednym z możliwych efektów ubocznych stosowania tych leków jest priapizm. Priapizm prawie nigdy nie występuje u osób, które stosują się dokładnie do przepisanej dawki leku i które są odpowiednio przeszkolone w procedurach aplikowania leku.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Tak rzadkie przypadki, jak wystąpienie priapizmu, nie pojawia się z większą częstotliwością przy lekach iniekcyjnych niż podczas stosowania inhibitorów PDE-5. Drugim potencjalnym efektem ubocznym zastrzyków prącia są blizny w miejscu wstrzyknięcia, występujące u około siedmiu do dziesięciu procent jednostek. Problem ten rzadko występuje u mężczyzn, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w technice wtrysku i kompresji w miejscu wstrzyknięcia.

Gdy blizny nie występują, w tkance podskórnej prącia mogą się za to pojawić zmiany w postaci małego guza. Te guzki zazwyczaj znikają zaraz po zatrzymaniu podawania zastrzyków. Ważne jest stałe monitorowane medyczne takich objawów i odpowiednie dbanie o skórę w tym miejscu, by blizny nie postępowały, ponieważ może to prowadzić do powstania krzywizny prącia i powodować problemy z utrzymaniem erekcji. Każdy człowiek, który dokonuje zastrzyków samodzielnie, powinien zostać zbadany przez lekarza co najmniej co trzy miesiące w celu oceny wystąpienia ewentualnego bliznowacenia.