Czy zakażenie dróg moczowych może zagrażać życiu?

ZUM może zagrażać życiu tylko wtedy, kiedy jest nieleczone i pozostawione do powolnego rozprzestrzeniania się w nerkach. Ponieważ cała krew jest filtrowana przez nerki, zakażenie może przenikać do krwiobiegu i powodować poważne problemy.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej