Dla mnie nie każdy nowy objaw oznacza pogorszenie się samopoczucia. Skąd mam wiedzieć, kiedy skonsultować się z lekarzem?

Choroby takie jak stwardnienie rozsiane, z całym jego zróżnicowanym obrazem objawów i nieprzewidywalnością, sprawiają, że pacjent jest bardzo dobrze świadomy możliwości pojawienia się zmian właściwie z dnia na dzień. Każdy nowy objaw lub inne niż zwykle samopoczucie rejestrowane jest przez pacjenta jako coś dziwnego i może nawet nieco przerażającego. Jeśli wystąpią objawy, który okażą się mocno zaskakujące i kłopotliwe, właściwe będzie rozmowa telefoniczna z lekarzem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Aby bardziej zapoznać się z pojawiającymi się objawami, można przyjrzeć się, czy mają one tendencję do nawracania. Z tego powodu wygodne może okazać się odczekanie kilku dni, aby sprawdzić, czy problem aby nie zniknie przed wykonaniem połączenia. Śledząc zmiany w taki sposób, w momencie, gdy już skontaktujesz się z lekarzem, jesteś w stanie opisać mu w jaki sposób pojawiły się objawy i kiedy dokładnie problem się zaczął. Należy pamiętać, że bardzo niewiele jest objawów specyficznych dla stwardnienia rozsianego – podobne objawy mogą wystąpić również w innych przypadkach medycznych. Pamiętaj także, że większość z objawów może być bezpiecznie i skutecznie konsultowana w czasie normalnych godzin pracy lekarzy i służb medycznych.