Dlaczego leki modyfikujące przebieg choroby muszą być aż tak drogie? Czy koszt tych leków kiedykolwiek się zmniejszy?

Takie leki są drogie z kilku powodów. Po pierwsze, technologia używana do ich opracowywania i produkcji je wysoce wyspecjalizowana. Interferon beta-1b (Betaferon) i interferon beta-1a (Avonex i Rebif) nie są naturalnie występującymi substancjami. Są one wytwarzane w laboratorium, odpowiednio hodowane i wytwarzane z bakterii i komórek ssaków. Copaxone syntetyzuje się podczas bardzo skomplikowanego procesu, który jest trudny do standaryzacji i wymaga dokładnej kontroli w celu utrzymania zadowalających efektów.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Leki monoklonalne, takie jak Tysabri, są wytwarzane przez wstrzyknięcie zwierzęciu specyficznego antygenu. W ten sposób indukuje się odpowiedni wzrost swoistych przeciwciał przez komórki układu odpornościowego zwierzęcia. Komórki produkujące te przeciwciała są następnie ekstrahowane i łączone z szybko rosnącymi komórkami w celu uzyskania komórki zwany hybrydowej (zwanej hybrydomą), która jest zdolna do wytwarzania dużych ilości przeciwciał specyficznego typu, zwanych przeciwciałami monoklonalnymi. Biorąc to pod uwagę wydaje się więc zrozumiałe, że wytwarzanie tych leków jest skomplikowane i bardzo kosztowne.

Co jednak ważniejsze, koszty rozwoju nowych produktów są niezwykle wysokie i są opracowywane na bieżąco. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że dla jednego leku, który znalazł się na rynku, istnieją dziesiątki innych podobnych substancji, którym nie udało się osiągnąć tego celu. Koszty testowania tych nieskutecznych preparatów muszą być zatem odzyskane również poprzez sprzedaż tych, które okazały się skuteczne.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Niestety, jak podano do opinii publicznej, firmy farmaceutyczne, jak też wszystkie inne przedsiębiorstwa, mają obowiązek powierzać swoje koszty akcjonariuszom, by starać się zmaksymalizować potencjalne zyski. W związku z tym nowe leki są zwykle dość drogie, zwłaszcza jeśli nie istnieją podobne im leki konkurencyjne. Wielu ludzi oczekuje natomiast, że pojawienie się konkurencji może przynieść zmniejszenie kosztów produkcji i sprzedaży tych leków.