Dlaczego mam stwardnienie rozsiane, a moja siostra bliźniaczka nie?

Wiemy, że stwardnienie rozsiane nie jest dziedziczone bezpośrednio, jak chociażby kolor oczu czy kolor włosów. Oznacza to, że to czynniki inne niż genetyczne pomagają ustalić, czy u danej osoby będzie się rozwijać choroba. Naukowcy uważają, że choroba występuje u genetycznie podatnej osoby tylko wtedy, gdy ta osoba styka się z pewnego rodzaju wyzwalaczem środowiskowym (lub wyzwalaczami).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jeśli choroba byłaby dziedziczona bezpośrednio, u monozygotycznych lub identycznych bliźniaków, które pochodziłyby z jednej komórki jajowej, występowałby podział tych samych genów – zatem u obojga dzieci rozwinęłoby się stwardnienia rozsiane. Badania identycznych bliźniaków wykazały jednak, że gdy stwardnienie rozsiane rozwija się u jednego z nich, ryzyko dla drugiego podwaja się tylko u około 25 do 30 procent przypadków. Ryzyko dla bliźniaków nieidentycznych lub dwujajowych, które pochodzą z innych komórek jajowych, wynosi około 3 procent, czyli tyle samo, co w przypadku każdego bliskiego krewnego.