Dlaczego nie mogę po prostu użyć środków przeczyszczających lub lewatywy, gdy trzeba opróżnić wnętrzności?

Środki przeczyszczające i lewatywy powinno być używane tylko w celu odprowadzania stolca, który pozostawał w jelicie przez dłuższy okres czasu. Być może do opróżnienia trzeba będzie także używać środków przeczyszczających lub czopków (zwłaszcza, jeśli pacjentowi nie udało wypróżnić się w ciągu więcej niż czterech lub pięciu dni, a stolec stał się zbyt suchy i trudny do przejścia).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Produkty te powinny być stosowane wyłącznie w sposób przerywany i to tylko w chwilach, gdy rzeczywiście są potrzebne, gdyż ich długotrwałe stosowanie może faktycznie spowalniać pracę jelit i w efekcie zwiększyć zaparcia. Jak już wspomniano, najbardziej skuteczna metoda leczenia zaparć polega w pierwszej kolejności na ich zapobiega. Dwa nowe leki, Amitiza (lubiproston) i MiraLax® (glikol polietylenowy), okazały się pomocne w eliminacji zaparć w przebiegu wtórnej postaci stwardnienia rozsianego. Jednak obydwa z tych leków powinny być używane tylko przez ograniczony okres czasu, tylko do momentu, gdy program pracy jelit zostanie uregulowany.