Dlaczego poprawne poruszanie się i prawidłowa postawa ciała są tak ważne?

Powstanie urazów ciała nie ogranicza się do szkód spowodowanych przez coś lub kogoś, kto wyrządził Ci jakąś krzywdę. Uszkodzenie ciała może również wynikać z nieprawidłowego usytuowania jego części, nieprawidłowej postawy lub powtarzającego się obciążenia. Przykładowo, uszkodzenia danej partii mięśniowej mogą powstawać w wyniku przewlekłego bólu spowodowanego przez powtarzalne działanie pewnych rodzajów pracy mięśni (w sposób powtarzalny i długotrwały), bez jakiegokolwiek pojedynczego incydentu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Częstym przykładem powtarzającego się uszkodzenia może być ból nadgarstka wynikający z przedłużającej się pracy przy komputerze. Ludzie, którzy spędzają dużo czasu przy komputerze, powinni być wyczuleni na odpowiednie ustawienie ciała w stosunku do biurka i klawiatury, a także prawidłową pozycję pleców, nóg, nadgarstków i przedramion. Powstałe przy tej okazji bóle mogą być podobne do objawów stwardnienia rozsianego, ale nie mają nic wspólnego z tą chorobą. Właściwa ocena objawów, dokonana przez lekarza lub fizjoterapeutę, mogą być pomocna w ustaleniu przyczyny i podjęcia odpowiedniej interwencji w celu wyeliminowania bólu.

Podobnie ludzie, którzy używają różnych rodzajów przyrządów ułatwiających poruszanie się podczas spacerów, muszą mieć pewność, że urządzenia są precyzyjnie zaprojektowane i wymierzone, i że dzięki temu mogą być one wykorzystywane w odpowiedni sposób. Często zdarza się tak, że ból lub uraz może doprowadzić do konieczności korzystania z laski. Zdarza się jednak, że jest ona zbyt krótka lub zbyt długa w stosunku do wzrostu danej osoby – a niestety laska niewłaściwej długości może zakłócać postawę i chód człowieka.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Te typy zakłóceń mogą ostatecznie prowadzić do pojawienia się bólu pleców, bioder i nóg. Z kolei osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, który nie zapewnia właściwego ułożenia jej pleców, nóg i wsparcia stóp, prawdopodobnie zacznie doświadczać bólów szyi, pleców i nóg. Fizjoterapeuta oceni potrzeby danej osoby, przepisze odpowiednie urządzenie usprawniające mobilność (które będzie najlepiej dostosowane do danych potrzeb), a także zapewni pacjentowi instrukcję, w jaki sposób powinien z niego korzystać, aby było to bezpiecznie i skutecznie.