Dlaczego stwardnienie rozsiane powoduje tak różne objawy u różnych ludzi?

Tak jak istnieją różne rodzaje SM, tak istnieją różne rodzaje jego objawów, nawet wśród osób tej samej płci i wieku, u których stwierdzono chorobę w tym samym okresie czasu. Wynika to z faktu, że zmiany występujące w chorobie są rozproszone w substancji białej mózgu i rdzenia kręgowego. Mimo, iż pojawienie się takich zmian jest bardziej prawdopodobne w niektórych miejscach niż w innych, ich rozkład jest dość przypadkowy.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

W związku z tym, u jednej osoby może wystąpić utrata wzroku, a inna może mieć problemy z kontrolowaniem oddawania moczu. Symptomy stwardnienia rozsianego są spowodowane przez uszkodzenie osłonki mielinowej (demielinizację) lub uszkodzenie aksonów w ośrodkowym układzie nerwowym; jednak poszczególne obszary, które zostają w efekcie tego uszkodzone, różnią się w zależności od osoby.