Dlaczego w tak wielu badaniach klinicznych wymaga się, aby ich uczestnicy mogli chodzić?

Kryteria wyjściowe dla poszczególnych prób badawczych są bardzo specyficzne. Wiele z tych prób wymaga, by pacjenci byli w stanie chodzić, czasami bez użycia środków pomocniczych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wymóg ten jest konieczny, ponieważ często jest to najtrudniejsza do wykrycia zmiana w aktywności życia u osób, których schorzenie jest już bardziej zaawansowane. Włączenie osób z bardziej zaawansowaną chorobą mogłoby spowodować, że badacze odrzucą potencjalnie użyteczne zabiegi, ponieważ błędnie nie uda się im wykryć korzyści wynikających z zastosowania leku.