Dożylna aplikacja immunoglobuliny (IVIG)

Dożylna aplikacja immunoglobuliny (IVIG) jest zabiegiem, który jest wykorzystywany w innych chorobach autoimmunologicznych, w tym schorzeniach neurologicznych (takich jak miastenia gravis i zespół Guillaina-Barrego), choć mechanizm działania w każdej z tych chorób nie jest znany. IVIG, który składa się z fragmentu zawierającego przeciwciała z pobranej i oczyszczonej krwi pochodzącej od puli dawców, wymaga okresowego podawania dożylnego. Może być stosowanych kilka różnych schematów leczenia, ale większość z nich opiera się na cyklach miesięcznych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Kilka wcześniejszych doniesień sugeruje korzystny wpływ takiego leczenia na stwardnienie rozsiane, chociaż konstrukcja tych badaniach nie była idealna. We wszystkich tych badaniach oceniano wpływ leku na nawracający typ choroby. Niedawne badanie przeprowadzone nad skutecznością stosowania IVIG w średnio-nawracającym typie SR nie wykazały jednak żadnych korzyści. Ponadto, niedawno zakończyło się badanie z kontrolowanym użyciem placebo nad ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego (RRMS), w którym nie wykazano korzyści płynących z zastosowania IVIG.

Przez FDA zostało zatwierdzone bezpośrednie porównanie skuteczności tego typu leczenia w przypadku leków Avonex, Betaseron, Copaxone, Rebif i Tysabri, nie są natomiast dostępne dane na temat Novantrone. Zabieg jest generalnie dobrze tolerowany przez organizm pacjenta, chociaż mogą wystąpić problemy z nerkami. Istnieją też pewne obawy dotyczące możliwości potencjalnego uszkodzenia wątroby. Ponieważ IVIG pochodzi z naturalnych produktów wyselekcjonowanych z krwi, nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka związanego z wirusami przenoszonymi przez krew. Z tego powodu, a także w wyniku braku wystarczających dowodów na istnienie korzyści, przez wielu północnoamerykańskich ekspertów IVIG nie jest uważany za skuteczną formę leczenia stwardnienia rozsianego. Firmy ubezpieczeniowe mogą różnić się pod względem skłonności do płacenia za leczenie preparatem, którego koszty wydają się być zdecydowanie wyższe niż w przypadku innych leków do iniekcji.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby