Fingolimod

Fingolimod (nazwa handlowa Gilenya, Novartis) jest lekiem immunomodulującym, stosowany głównie w leczeniu stwardnienia rozsianego (MS). Lek doprowadza do zmniejszenia częstości rzutów w postaci rzutowo-nawracającej stwardnienia rozsianego u około połowy pacjentów. Fingolimod działa na receptor sfingozyno-1-fosforanu które pochłaniają limfocyty w węzłach chłonnych, zapobiegając ich aktywacji w reakcji autoimmunologicznej.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zastosowanie medyczne


Fingolimod jest stosowany w leczeniu postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Jego działanie u osób z postacią pierwotnie postępującą SM nie jest jasna. Może być również stosowany w przewlekłej zapalne demielinizacyjnej polineuropatii. Pierwotnie lek ten także zaproponowano jako lek przeciw odrzutom po przeszczepie, ale badania nie wykazały żadnej znaczącej korzyści w badaniach klinicznych po przeszczepie.

Efekty uboczne


Najczęstszymi działaniami niepożądanymi fingolimodu jest ból głowy, przeziębienia i zmęczenie. Donoszono o kilku przypadkach raka skóry, które opisywano także u pacjentów przyjmujących natalizumab (Tysabri), czyli lek zatwierdzony w leczeniu MS.

Fingolimod również wiąże się z potencjalnie śmiertelnymi infekcjami i bradykardią a zanotowano przypadek krwotoku w mózgu oraz zapalenie mózgu. Dwie osoby umarły z powodu infekcji opryszczki mózgu a druga z powodu półpaśca. Nie jest jasne, czy lek jest odpowiedzialny za te zdarzenia. Co najmniej trzy przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii miały miejsce w 2015 roku w trakcie stosowania leku.

Wiadomo również, że Fingolimod powoduje obrzęk plamki, co powoduje pogorszenie wzroku.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Europejska Agencja Leków zaleciła lekarzom, aby zwiększyć poziom monitorowania chorych stosujących ten lek. Monitorowanie obejmuje elektrokardiogramu (EKG) przed leczeniem oraz w sposób ciągły w ciągu pierwszych sześciu godzin po podaniu pierwszej dawki, oraz pomiar ciśnienia krwi co godzinę.

> przeczytaj o korzyściach i sposobie leczenie lekiem Gilenya