Jak często muszę poddawać się badaniu lekarskiemu? Jak często powinienem udawać się na konsultacje do lekarza? Jak długo powinno trwać diagnozowanie, zanim zostaną podjęte odpowiednie środki leczenia?

Osoba z relatywnie stabilnym typem stwardnienia rozsianego, u której występuje niewiele objawów, prawdopodobnie może podchodzić do dokładnego badania tylko raz do roku. Osoba, która ma bardziej skomplikowane objawy, które wymagają ciągłego postępowania medycznego i poważniejszego schematu rehabilitacyjnego, będzie potrzebowała częstszych wizyt.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ponieważ objawy stwardnienia rozsianego mogą pojawiać się i znikać, z czasem może się okazać, że w niektórych okresach czasu trzeba zobaczyć się z lekarzem częściej niż w innych. Największe znaczenie ma to, że lekarz musi odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania i zaproponować Ci realne sposoby leczenia i zarządzania Twoim stylem życia. Musi to przy tym zrobić w taki sposób, by było to dla Ciebie zrozumiane i uzgodnione wraz z Tobą.