Jak często muszę wykonywać rezonans magnetyczny w stwardnieniu rozsianym?

Jeśli wywiad i badanie przedmiotowe potwierdzają diagnozę SM, nie jest potrzebne żadne dodatkowe badania. Jednak większość lekarzy zaleca MRI mózgu w momencie diagnozy w celu potwierdzenia, że problemem jest rzeczywiście stwardnienie rozsiane a nie inne choroby.

Ponieważ MRI nie jest wiarygodnie aby śledzić przebieg choroby, naprawdę nie ma powodu, dla którego badanie powinno być regularnie powtarzane.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednak może być przydatne, aby powtórzyć badanie, gdy powstaje pewne pytanie – czy choroba postępuje, a jeśli dany zabieg jest rozważane w oparciu o odpowiedzi na to pytanie. Wielu specjalistów także używa rezonansu magnetycznego jako jednego ze środków do oceny wpływu leków na proces leczenia.

Związek chemiczny zwany gadolin można podawać podczas rezonansu magnetycznego aby pomóc odróżnić nowe aktywne zmiany od starych już obecnych. MRI jest najlepiej powtarzać tym samym urządzeniem którym wykonało się pierwsze badanie w sposób zapewniający odpowiednie porównanie obrazów.