Jak często rozwijają się problemy z układem moczowym

Stwardnienie rozsiane może wpływać na funkcjonowanie elementów mózgu i rdzenia kręgowego, które są odpowiedzialne za sterowanie zarówno funkcjami pęcherza moczowego, jak i jelit. W trakcie choroby, aż u osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu procent osób rozwijają się przejściowe lub trwałe problemy z układem moczowym. Objawy związane z nieprawidłowością funkcjonowania pęcherza mogą wystąpić na początku choroby lub w jej dowolnym, późniejszym czasie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Mogą być one zazwyczaj kontrolowane za pomocą leków, odpowiedniej samoopieki oraz wprowadzenia niektórych koniecznych zmian w stylu życia. Problemy jelitowe występują nieco rzadziej, ale nadal są one określane jako dosyć często, zatem każdy pacjent ze stwardnieniem rozsianym musi być świadomy ich związku z chorobą i znać skuteczne strategie zapobiegania objawom i radzenia sobie z nimi. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania o pęcherzu moczowym i jelitach w przebiegu stwardnienia rozsianego jest to, że ich dolegliwości mogą być skutecznie minimalizowane i łagodzone. Zespół opieki zdrowotnej pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest doskonale zaznajomiony z tymi problemami i wie, jak nimi zarządzać.

Chociaż może początkowo trudne lub krępujące jest omawianie problemów pęcherza i jelit z lekarzem lub pielęgniarką, im bardziej otwarty
będziesz w mówieniu o jakichkolwiek swoich problemach, tym łatwiej i szybciej nauczysz się skutecznych technik zarządzania nimi oraz unikania niepotrzebnych komplikacji i dyskomfortu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby