Jak długo będę musiał przyjmować te leki?

Jakiś czas temu rozpocząłem przyjmowanie jednego z iniekcyjnych leków immunostymulujących (Betaferon, Avonex, Copaxone, Rebif).
Według danych laboratoryjnych opracowanych dla każdego z tych leków wynika, że ​​w dalszym ciągu mogą one być bezpieczne i skuteczne nawet w długim czasie stosowania. Ogólnie rzecz biorąc, osoba biorąca jeden z tych leków powinna na nim pozostać – chyba że jasne stało się, że lek okazał się nieskuteczny (można to stwierdzić w przypadku, gdy pojawiają się częste ataki objawów, zauważa się nowe zmiany w badaniu MRI lub gdy wystąpi poważna progresja choroby).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wówczas, jeśli leczenie nie zapewnia wystarczających korzyści lub pacjent doświadcza objawów niepożądanych, zaleca się zmianę leku. Jeśli wystąpi którykolwiek z podanych wyżej problemów, lekarz prawdopodobnie zaleci przejście na jeden z pozostałych leków do iniekcji (na przykład przepisze Tysabri). Oczywistym jest, że dostępność nowych, bardziej skutecznych metod leczenia wymaga ponownej oceny sytuacji danej osoby. Ponieważ żaden z tych leków nie jest w stanie całkowicie zapobiec aktywności choroby, występowanie sporadycznych ataków u kogoś przyjmującego jedną z wymienionych substancji nie musi oznaczać, że lek nie działa. W badaniach klinicznych wykazano, że każdy z czterech leków wstrzykiwanych w celu zmniejszenia szybkości postępowania stwardnienia rozsianego zmniejsza roczne zaostrzenia choroby o około trzydzieści procent.