Jak mogę dostać się do badania klinicznego? Jak znaleźć różne źródła informacji o badaniach klinicznych?

Najlepszym miejscem do rozpoczęcia procedury badania jest rozmowa z własnym lekarzem, który często będzie w stanie skierować nas do konkretnego eksperymentu. Badania, które rekrutują uczestników spośród całej populacji, są podawane do wiadomości publicznej przez Narodowe Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Niektóre z lokalnych oddziałów Narodowego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego publikują specjalne biuletyny, w których zapowiadają prowadzenie badań na swoim terenie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

NARCOMS (Północnoamerykańskie Konsorcjum ds. Badań nad Stwardnieniem Rozsianym) zajmuje się rejestrem osób ze stwardnieniem rozsianym, które mogą przyłączyć się do badania klinicznego jeśli tylko są zainteresowani udziałem. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy proces ma bardzo specyficzny protokół, który wyszczególnia rodzaje pacjentów, którzy są uprawnieni do uczestnictwa. Dla niektórych badań kryteria kwalifikacyjne są dość restrykcyjne; dla innych znowu wymagania te są bardziej liberalne.

Pamiętaj, że Twoja gotowość do wzięcia udziału w badaniu klinicznym jest czymś bardzo cenionym przez badaczy, ponieważ ukończenie tych badań to jedyny sposób, dzięki któremu będziemy w stanie ostatecznie zidentyfikować skuteczne nowe metody leczenia. Nie zniechęcaj się, jeśli nie spełniasz kryteriów wstępnych dla danego procesu. Śledź na bieżąco odpowiednie informacje, następne badanie może być przeznaczone właśnie dla Ciebie.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby