Jak można zdiagnozować lub ocenić problemy seksualne?

Diagnoza zaburzeń seksualnych jest zwykle oparta na ich opisie przedstawionym przez osobę ze stwardnieniem rozsianym lub jej partnera seksualnego. Ustalenie, czy problem wynika ze źródeł pierwotnych, wtórnych i / lub trzeciorzędowych, wymaga oceny medycznej, dokonanej przez pracownika służby zdrowia posiadającego wiedzę zarówno o stwardnieniu rozsianym, jak i o zaburzeniach funkcji seksualnych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Proces diagnostyczny może zawierać badania fizyczne i neurologiczne, wywiad na temat historii dotychczasowych doświadczeń seksualnych oraz przegląd wszystkich przyjmowanych leków. Mogą być również zrobione badania przesiewowe w kierunku obecności depresji i innych dodatkowych czynników trzeciorzędowych. Od czasu do czasu mogą być stosowane dodatkowe testy lecznicze, takie jak pomiar nocnych erekcji za pomocą specjalnego urządzenia, które jest zakładane na noc (metoda RigiScan). Inne badania mogą obejmować: badanie krwi w celu oceny stężenia testosteronu i innych hormonów związanych z libido (popędu płciowego) lub badanie prącia metodą Dopplera (test, który mierzy przepływ krwi w penisie).

Właściwa ocena czynników przyczyniających się do problemu przygotowuje mocny grunt pod rozpoczęcie efektywnego zarządzania klinicznego. Używanie środków, które zostały odpowiednio znormalizowane dla populacji osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym, może pozwolić na jasne zrozumienie natury problemów lub oszacować wpływ leczenia na czynności seksualne. Kwestionariusz Intymności i Seksualności w Stwardnieniu Rozsianym-19 (MSISQ-19) jest miarą stosowaną do standaryzacji problemów seksualnych u osób ze stwardnieniem rozsianym.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Kwestionariusz ocenia pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe problemy seksualne (Sanders i inni, 2000). Wykonanie tego dziewiętnastopunktowego testu wymaga kilku minut. PO jego zakończeniu ustala się ogólny wynik i pierwszo-, drugo- i trzeciorzędnych zaburzeń seksualnych, ułożonych według odpowiedniej podskali.