Jak na stwardnienie rozsiane wpływają alergie?

Brak dowodów sugeruje, że alergie, takie jak te na różne rodzaje żywności, sierść zwierząt lub pyłki, nie powodują w bezpośredni sposób pojawienia się stwardnienia rozsianego. Jednakże możliwe jest, że reakcja alergiczna może wywołać pseudo-zaostrzenia choroby.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Niestety, niektóre osoby celowo spopularyzowały pogląd, że alergie są przyczyną SR, by w ten sposób móc zalecić im kosztowne leczenie, będące jednak bezużyteczne wobec zmian chorobowych przy stwardnieniu rozsianym.