Jak odróżnić nasilenie choroby od jej pseudo-zaostrzenia?

Zaostrzenie lub nagły atak stwardnienia rozsianego (zwany także nawrotom) jest spowodowane przez pojawienie się nowego ogniska demielinizacji lub reaktywacją starej płytki.

Aby zakwalifikować objaw jako zaostrzenie choroby z definicji musi on trwać przez co najmniej 24 godziny i oddzielać się od poprzedniego ataku okresem co najmniej jednego miesiąca. Mimo, że te granice są dość dowolne, jest to istotne w rozpatrywaniu, czy pojawiające się objawy nie zostały zdiagnozowane błędnie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Pozorne zaostrzenie choroby ma natomiast związek z jej nową aktywnością. Wynika to z pojawienia się jakichś innych problemów, takich jak na przykład podwyższona temperatura ciała podczas nadmiernego wysiłku, wystąpienie zakażenia lub bólu, które pogarszają neurologiczne efekty zmian istniejących już uprzednio. Na przykład, osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, u których rozwinie się gorączka, często czują się i wyglądają znacznie gorzej, dopóki ich temperatura pozostaje na podwyższonym poziomie.

Natomiast gdy ich temperatura spadnie do normalnego poziomu, ich funkcje neurologiczne wracają do stanu bazowego. Podobnie jest w przypadku osób ze spastycznością w dolnych partiach ciała, które mogą zauważyć kolejne skurcze i sztywności w momencie, gdy mają infekcję pęcherza. Gdy infekcja pęcherza zostanie uleczona antybiotykami, skurcze i sztywność wracają do poprzedniego poziomu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Chociaż dla pseudo-zaostrzeń istnieje wiele zidentyfikowanych przyczyn, tak naprawdę nikt nie zna prawdziwej przyczyny zaostrzeń samego stwardnienia rozsianego. Istnieją sprzeczne dowody dotyczące roli w zaostrzeniach stresu lub urazu. Niektóre badania wykazały, że prawdziwe zaostrzenie SR mogą wywołać infekcje wirusowe, takie jak przeziębienie czy grypa. Może się tak zdarzyć, ponieważ infekcje wirusowe mają bezpośredni wpływ na wywoływanie odpowiedzi immunologicznej organizmu.