Jak poruszać się o własnych siłach

Od mojego ostatniego zaostrzenia choroby nie byłem w stanie chodzić. Czy ćwicząc moje nogi będę mógł znów poruszać się o własnych siłach?

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Chodzenie jest złożoną aktywnością ruchową, która zależy od wielu funkcji, działających w sposób skoordynowany. Ćwicząc swoje nogi, utrzymujesz elastyczność stawów i mięśni, zachęcasz mięśnie do pracy, a także dbasz o to, by pracowały w swoim najlepszym potencjale. Zapobiegasz także dalszemu pogarszaniu się prawidłowego funkcjonowania mięśni.

Dlatego też, w zależności od stopnia i lokalizacji demielinizacji, która miała miejsce w ciągu ostatniego zaostrzenia, może pojawić się spontaniczne odzyskanie mobilności ciała. Może się do tego przyczynić stosowanie ćwiczeń mięśni nóg, dzięki którym możesz odzyskać zdolność samodzielnego chodzenia. Jednakże, nie ma gwarancji, że tak się stanie, ponieważ ćwiczenia fizyczne nie rozwiązują wyrządzonych przez chorobę szkód neurologicznych. Jednak nawet w przypadku, gdy nie będzie możliwe chodzenie, ćwiczenia mięśni nóg pomogą Ci prawidłowo siedzieć, a tym samym zapobiegną bólowi i sztywności, które mogą wynikać z długotrwałego siedzenia.