Jaka jest różnica między sterydami podawanymi doustnie a tymi aplikowanymi dożylnie?

Większość neurologów zajmujących się pacjentami ze stwardnieniem rozsianym uważa, że stosowanie kortykosteroidów jest najlepszą terapią dla tych zaostrzeń choroby, które koniecznie wymagają podjęcia jak najszybszego leczenia. Istnieje jednakże kilka różnic w opiniach tych specjalistów. Przede wszystkim badacze nie są zgodni co do tego, czy lek powinien być dostarczany dożylnie (bezpośrednio do żyły), czy doustnie. Lekarze reprezentują również różne opinie na temat dokładności stosowanej dawki, czasu leczenia oraz tego, czy należy dłużej używać małej dawki steroidów doustnych, czy może używać dawki wysokiej, lecz w czasie krótszym.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Najczęstszym schematem leczenia wykorzystywanym obecnie jest stosowanie od 500 do 1000 mg substancji o nazwie Solu-Medrol (metyloprednizolon), aplikowanej dożylnie przez okres od trzech do pięciu dni, wraz z podawanie steroidów doustnych, najczęściej prednizonu (bez zmniejszania ich dawki) w okresie od jednego do trzech tygodni. Ta wysoka dawka substancji jest korzystna, ponieważ dane pochodzące z licznych badań klinicznych wskazują, że jest ona bardziej skuteczna niż w przypadku niskich dawek.

Chociaż przeprowadzone badania kliniczne wykazały bezpieczeństwo doustnego podawania dużych dawek sterydów, nadal nie ma badań potwierdzających ich skuteczność. Niektórzy specjaliści od stwardnienia rozsianego zdecydowali się na leczenie łagodniejszych zaostrzeń w trakcie 10-12 dniowej terapii z doustnym podawaniem niskich dawek steroidów. Jednak dowody potwierdzające skuteczność stosowania steroidów w małych dawkach nie są do końca jasne.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby