Jaki wybrać lek w stwardnieniu rozsianym?

Mój lekarz zalecił mi kiedyś terapię farmakologiczną stwardnienia rozsianego, dostosowaną do nawracającego typu choroby. Wydaje mi się, że obecny obraz mojej choroby może być wtórnie progresywny. Czy wobec tego Betaferon, Avonex, Copaxone lub Rebif wciąż mogą być dla mnie odpowiednim sposobem leczenia?

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Mimo, że te leki początkowo były testowane wyłącznie na pacjentach z RRMS, dalsze badania wykazały skuteczność Betaferonu®, Avonexu® i Rebifu u osób ze wszystkimi nawrotowymi postaci choroby. Zgodnie z FDA, każdy z tych leków jest obecnie dopuszczony do użycia u wszystkich osób, które doświadczają nawrotów choroby: czy mają typ RRMS, czy typ progresywnie-nawracający (dla stwardnienia rozsianego także w typie modyfikowanym, który na początku jest progresywny, lecz z czasem trwania choroby charakteryzuje się nawrotami), lub też zostały zdiagnozowane jako wtórnie postępująca choroba RRMS.

Natomiast Copaxone jest dopuszczony tylko dla pacjentów z chorobą typu RRMS. Jedno małe badanie przy użyciu Copaxone w postępującym rodzaju stwardnienia rozsianego wykonane w latach osiemdziesiątych, nie wykazało jego statystycznie istotnej korzyści (jednak próba była zbyt mała, by mogła być rozstrzygająca). Niedawna większa próba użycia Copaxone u pacjentów z chorobą pierwotnie progresywną (PPMS) została rozwiązana tuż przed przewidzeniem rozstrzygających wniosków, ponieważ badanej substancji nie udało się osiągnąć stopnia korzyści sugerowanego w projekcie badawczym.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby