Jakie kroki można podjąć w celu zmniejszenia poważnych powikłań związanych ze stosowaniem Novantronu?

FDA zaleciła, by Novantron był używany tylko przez osoby z prawidłową czynnością serca. Aby móc upewnić się, że jesteś odpowiednim kandydatem, przed rozpoczęciem leczenia lekarz będzie dokładnie oceniał oznaki i objawy ewentualnych chorób serca pacjenta. Ponadto, lekarz poprosi o informację na temat jakichkolwiek innych leków na serce, które są przyjmowane przez pacjenta. Po włączeniu omawianego preparatu do terapii, lekarz będzie ponownie oceniał czynność serca pacjenta przed każdą kolejną dawką i ustali całkowitą dawkę skumulowaną na 140 mg / m2, co oznacza przyjmowanie około ośmiu do dwunastu dawek przez ponad dwa do trzech lat.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ponieważ immunosupresyjne działanie Novantronu może zwiększyć ryzyko wystąpienia różnych rodzajów infekcji, przed podaniem każdej kolejnej dawki lekarz będzie kierował pacjenta na regularne badania krwi w celu określenia morfologii krwi i funkcji wątroby. Jeśli pomiędzy kolejnymi dawkami pojawią się problemy, takie jak, takie jak dreszcze i gorączka, ból podczas oddawania moczu lub nietypowe krwawienia, należy bezwzględnie zgłaszać je lekarzowi. Lekarz będzie również pytał, czy kiedykolwiek w przeszłości były stosowane chemioterapeutyki, ponieważ wiadomo, że wtórna postać AML występuje częściej u osób, które były wcześniej leczone innymi rodzajami chemioterapeytyków, zwanych antracyklinami.