Jakie objawy mogą być przyczyną stwardnienia rozsianego?

Ponieważ stwardnienie rozsiane może spowodować stan zapalny i demielinizację w całym ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), lista możliwych objawów choroby jest bardzo długa.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Na szczęście jednak, większość pacjentów nigdy nie doświadcza wszystkich tych objawów, a wiele z ludzi doświadczenia jedynie kilku z nich. Możliwe objawy, które mogą wahać się od nasilenia łagodnego do ciężkiego, to między innymi: zmęczenie, problemy ze wzrokiem, trudności w spacerowaniu (ze względu na problemy z utrzymaniem równowagi), osłabienie, sztywność lub drętwienie stóp i nóg, zmiany w obrębie jelit i pęcherza moczowego, problemy seksualne, ból i inne zmiany czucia, drżenie, problemy z mową i połykaniem, depresja i inne zmiany nastroju, problemy z myśleniem i pamięcią.

Każdy z tych objawów może być pierwszym sygnałem obecności stwardnienia rozsianego – wyzwaniem dla lekarzy jest jednak przewidzenie, które z nich pojawią się w przebiegu choroby, jak długo będą trwały i jak poważne się okażą.