Jakie powikłania związane są z protezą prącia?

Jak w przypadku każdego zabiegu, możliwe są powikłania związane ze znieczuleniem i możliwość wystąpienia krwawienia. Zakażenie występuje u około trzech procent mężczyzn otrzymujących protezy i może być bardzo poważne. Całe urządzenie musi być usunięte, jeśli tylko pojawi się zakażenie. Zastąpienie implantu innym urządzeniem w następstwie leczenia infekcji jest zazwyczaj możliwe, ale często okazuje się bardziej skomplikowane.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej