Jakie są przyczyny stwardnienia rozsianego?

Przyczyny choroby nie są znane, ale większość ekspertów zgadza się, że przyczyny mogą być kombinacją predyspozycji genetycznych osoby, awarii układu immunologicznego, oraz pojawienia się jednego lub więcej czynników środowiskowych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Innymi słowy, choroba zdaje się występować, gdy osoba, która ma genetyczne predysponuje do pojawienia się stwardnienia rozsianego, wchodzi w kontakt z pewnym współczynnikiem środowiskowym, który z kolei wprawia w ruch atak układu immunologicznego na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Chociaż przebadano do tej pory wiele czynników środowiskowych, żadna z tych hipotez nich nie została potwierdzona i uznana za jednoznaczną przyczynę zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta:

Wirus Epsteina-Barra: Niektóre badania sugerują, że wzrost poziomu przeciwciał immunologicznych, które zwalczają wirus Epsteina-Barra (EBV), pojawia się także u osób ze stwardnieniem rozsianym. EBV jest bardzo pospolitym wirusem, który powoduje mononukleozę zakaźną, a inne obecne przy jego działaniu zaburzenia mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia stwardnienia rozsianego. Jednakże rola tych lub innych wirusów jako środka powodującego wyzwolenie objawów SR pozostaje spekulatywna.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Chlamydia pneumoniae: Chociaż niektóre badania sugerują, że bakterie Chlamydia pneumoniae mogą być bodźcem do powstania srwatdnienia rozsianego, ich jednoznaczne połączenie z wystąpieniem choroby nie zostało udowodnione.

Szczepienia: Chociaż wiele osób obawia się, że szczepionki mogą powodować pojawienie się objawów stwardnienia rozsianego lub wywołać zaostrzenie choroby, większość naukowcy doszło do wniosku, że szczepienia przeciw zapaleniu wątroby typu B, grypie, odrze i różyczce (zobacz: różyczka) nie odgrywają roli w początkach stwardnienia rozsianego i są bezpieczne dla osób z już rozpoznaną chorobą.

Zakażenia we wczesnym dzieciństwie: Chociaż niektóre badania wykazały zwiększone ryzyko pojawienia się stwardnienia rozsianego w późniejszym okresie życia u osób, które nabyły pewne zakażenia w okresie dzieciństwa, przeprowadzone niedawno na dużą skalę badania w Danii nie udowodniły istnienia związku między zakażeniami dzieciństwa (albo całkowitą liczbą zakażeń w wieku, w którym wystąpiły) oraz zwiększonym ryzykiem pojawienia się SR. Badane były zakażenia odrą, różyczką, ospą wietrzną (zobacz: ospa wietrzna), świnką, krztuścem (kokluszem) i szkarlatyną.

Palenie tytoniu: Liczne badania wykazały powiązanie pomiędzy paleniem i zwiększeniem ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego; palenie może również zwiększać ryzyko wystąpienia progresji choroby.

Niski poziom witaminy D we wczesnym okresie życia: Przeprowadzone badania sugerują, że wyższy poziom witaminy D we krwi danej osoby jest związany z niższym ryzykiem zachorowania przez nią na stwardnienie rozsiane. Odkrycie to może wyjaśniać, dlaczego ludzie, którzy mieszkają we wczesnych latach życia bliżej równika, a tym samym mają większą ekspozycję na witaminę D pochodzącą ze słońca, mają niższe ryzyko rozwoju u nich stwardnienia rozsianego.

Uraz fizyczny: Chociaż rola urazów fizycznych w pojawieniu się i przebiegu stwardnienia rozsianego od dawna jest przedmiotem kontrowersji, badania nie wykazały żadnego związku między fizycznym urazem a wystąpieniem lub zaostrzeniem choroby.

Stres: Naukowcy nadal badają możliwe relacje między stresem i wystąpieniem stwardnienia rozsianego lub zaostrzeniem się jego objawów. Badania te są ponadto mocno skomplikowane ze względu na fakt, że istnieją różne rodzaje prowadzonego przez ludzi trybu życia (na przykład niektórzy mają do czynienia ze stresem ciągłym, niektórzy ze sporadycznym). Stres może przez to oddziaływać na ludzi na wiele różnych sposobów. Pomimo uznania, że stres w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, ciągle pozostaje pytanie, jak (i w jakim stopniu) zmienne rodzaje stresu mogą wpływać na ryzyko zachorowania danej osoby na stwardnienie rozsiane lub pojawienie się zaostrzenia jego objawów.

Metale ciężkie: Badania nie wykazały żadnego związku między zatruciem metalami ciężkimi (na przykład amalgamatem rtęci z wypełnień stomatologicznych lub z jakiegokolwiek innego źródła) i występowaniem stwardnienia rozsianego.