Jakie są zagrożenia związane z przyjmowaniem Tysabri?

U trzech osób , z których dwie brały udział w badaniach klinicznych preparatu Tysabri w kontekście stwardnienia rozsianego i jedna w badaniu odnośnie choroby Crohna, rozwinęła się rzadka, zazwyczaj śmiertelna choroba, nazywana postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PML). Choroba ta jest powodowana przez wspólny wirus o nazwie wirus JC.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Dwoje pacjentów (w tym jedna kobieta), u których rozpoznano stwardnienie rozsiane zmarło, a trzecia osoba doświadczyła istotnego uszkodzenia mózgu. W tej chwili nikt nie zna prawdziwego ryzyka wystąpienia PML poza badaniami klinicznymi u pacjentów przyjmujących Tysabri, ale ryzyko istniejące dla uczestników badania, którzy zażyli średnio 17,9 dawek Tysabri, wynosiło jak 1 do 1000.

Oprócz zwiększenia ryzyka wystąpienia PML, Tysabri zwiększa ryzyko podatności danej osoby dla innego rodzaju zakażeia, ponieważ hamuje rekrutację komórek odpornościowych do miejsc zakażenia w różnych częściach ciała. W trakcie badań klinicznych, u pacjentów przyjmujących Tysabri pojawiały się w związku z tym różnorakie rodzaje infekcji, w tym zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych, zapalenie żołądka i jelit, zakażenie pochwy, infekcje zębów, migdałków i zakażenia wirusem opryszczki, nieco częściej niż u pacjentów przyjmujących placebo.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby