Jeśli zacznę korzystać z wózka inwalidzkiego, aby przebyć dłuższe dystanse, stracę zdolność samodzielnego chodzenia?

Nie. Niezdolność do samodzielnego chodzenia w stwardnieniu rozsianym jest spowodowana demielinizacją i / lub uszkodzeniem aksonów, a nie wynika ze stosowania pomocy wózka inwalidzkiego. Ze względu na zwiększoną podatność na zmęczenie lub malejącą wytrzymałość, może zechcesz skorzystać z wózka inwalidzkiego lub skutera, aby zwiększyć swoją mobilność w pracy lub w społeczności.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Możesz też zacząć korzystać z pomocy w osłabionej mobilności podczas dłuższych wycieczek, wymagających znacznych nakładów energii, takich jak wycieczki do centrów handlowych, muzeów, czy do ZOO. Używanie sprzętu usprawniającego poruszanie się w celu poprawy komfortu Twojego życie i poszerzenia zakresu Twoich działań nie będzie powodowało pogorszenia objawów choroby. Pomoc w polepszeniu mobilności nie jest przyczyną osłabienia lub zmęczenia – wręcz przeciwnie: jest rozwiązaniem tych dwóch wspólnych problemów.